OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER


Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos:


Lou A Lou – CVR: 33669720


Rosenørns Allé 34


1970 Frederiksberg


Som følge af din aftale med salonen accepterer du denne privatlivspolitik.


Oversigt:

1. Generelt

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

3. Kontakt


1. Generelt

Gennem din aftale med salonen indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra

25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i

databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles,

hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål

eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.


2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?


Salonen beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller tid til en behandling. Det er

primært oplysninger som navn, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail og evt adresse. De

personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du

har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive

opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.


2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?


Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med salonen består.

Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler

og behandlinger.


Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system,

hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i salonen.

Ved ophør som kunde i salonen vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra

udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og

regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil

tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at

opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.


2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?


De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og

fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har

indgået med salonen.


Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at salonen (eller

tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden

videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af

personoplysninger.


2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger


Du har som kunde hos salonen ret til at få salonens bekræftelse på, om

personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til

salonen. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine

personoplysninger.


2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af salonen uden unødig

forsinkelse.


2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger


Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af salonen uden unødig forsinkelse, hvis

salonen ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt salonen i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare

oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.


2.7 Beskyttelse af personoplysninger


Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de

personlige oplysninger, du afgiver, i salonen IT-system eller fysisk i aflåst skab.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af

personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.


2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger


Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af

personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse

retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.


3. Kontakt


Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos salonen, skal du rette

henvendelse til Julie Rønning på e-mail: . butik@loualou.dk. Du vil kunne forvente svar indefor 14 hverdage.


Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du

har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over salonens behandling af dine personoplysninger kan dette ske til

Datatilsynet:


Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk


Med venlig hilsen


Lou A Lou


Sidst opdateret 7/6- 2018